Uncategorized

מחיר ביטוח מקצועי | ביטוח אחריות מקצועית | ביטוח – ביטוח מקצועי

ביטוח מקצועי אנו חיים את חיינו כאן ועכשיו ולעתים כלל לא שמים לב לזמן שעובר לו ולשנים החולפות. מדי פעם אנו מביטים במראה ומופתעים לגלות את הקמטים על פנינו ואת סימני הזקנה שקפצו עלינו מבלי שנשים לכך לב ומבלי שנרגיש כי הזדקנו, אנו מרגישים לעתים ילדים גם בגיל חמישים ויותר ורק הגיל שם את חותמו […]

Uncategorized

ביטוח מקצועי | ביטוח סחר | אחריות מקצועית- ביטוח עסק

ביטוח עסק עסק עצמאי זהו דבר שאנשים רבים פותחים במהלך חייהם ומעוניינים שאותו בית עסק יעניק להם מקור פרנסה והכנסה. בין אם מדובר בעסק קטן או בעסק גדול עדיין שניהם בעלי משמעות. אנשים אשר יש להם עסק משל עצמם מרגישים שזהו מעין בית שני שלהם. ואכן בכדי לפתוח עסק זה דורש מן האדם אחריות רבה, […]

Uncategorized

אחריות מקצועית | ביטוח מקצועי בעבודה | ביטוח עסק- ביטוח מקצועי

ביטוח מקצועי ביטוח מקצועי הוא ביטוח אשר מכסה ועל ידי כך האדם איננו צריך לשלם פיצויים נגד אותם תביעות היכולות להתרחש מלו בכל עת. כאשר האדם נתון תחת תביעות הנובעות מצד הלקוחות איננו יכול להמשיך את פעילות עבודתו כשאר היה אלא ראשו טרוד בכך ועל כן מומלץ לרכוש ביטוח מקצועי המונע את הצורך להיות נתון […]

Uncategorized

ביטוח אחריות מקצועית | אחריות נושאי משרה | ביטוח מקצועי – ביטוח אחריות נושאי משרה

ביטוח אחריות מקצועית | אחריות נושאי משרה | ביטוח מקצועי – ביטוח אחריות נושאי משרה   כפי קיימת אחריות מקצועית על בעלי מקצועות חופשיים ועוסקים עצמאיים המספקים שרותים ועלולים להיות חשופים לתביעות של רשלנות או טעיות הנעשו בתום לב, כך גם קיימת אחריות מקצועית לנושאי משרה. מי הם אותם נושאי המשרה? נושאי המשרה הם כלל […]

Uncategorized

ביטוח מקצועי | ביטוח אחריות מקצועית | ביטוח לבעלי מקצוע

ביטוח מקצועי   ביטוח מקצועי הוא חוזה של אחריות מקצועית כלפי האדם התובע. בין תוכניות הביטוח השונות קיימים הבדלים, ניתן לראות שישנם תוכניות ביטוח של ביטוח מקצועי,  טרם אשר בוחרים בביטוח מומלץ וכדאי לבדוק את כל תנאי הביטוח השונים הקיימים, וכאשר בוחרים בביטוח מסוים אז צריך לראות שאותו ביטוח דואג עבור כל הצרכים שאותו מבוטח […]