כושר ציוד ספורט

כושר גופני וציוד ספורט

על מנת להבטיח כי הכושר יושג ויישמר לאורך זמן יש להקפיד על שגרת פעילות גופנית בעצימות משתנה, עם "פיקים" של מאמץ מבוקר. תמיד ניתן להתחיל לשמור על הכושר הגופני אולם מי שמתחילים בפעילות גופנית לאחר תקופה של העדר פעילות ייטיבו לעשות אם יתייעצו לפני תחילת הפעילות עם רופא ויערכו בדיקות לבירור מצבם הגופני. רצוי גם […]