ביטוח אחריות מקצועית | אחריות נושאי משרה | ביטוח מקצועי – ביטוח אחריות נושאי משרה

ביטוח אחריות מקצועית | אחריות נושאי משרה | ביטוח מקצועי – ביטוח אחריות נושאי משרה

 

כפי קיימת אחריות מקצועית על בעלי מקצועות חופשיים ועוסקים עצמאיים המספקים שרותים ועלולים להיות חשופים לתביעות של רשלנות או טעיות הנעשו בתום לב, כך גם קיימת אחריות מקצועית לנושאי משרה.

מי הם אותם נושאי המשרה? נושאי המשרה הם כלל המנהלים הגבוהים הכפופים בחברה או ארגון למנהל הכללי. נושאי המשרה הם דירקטוריונים, סמנכ"לים, משנה למנהל וכל אותם בכירים בעלי הגדרת מישרה שונה מאלו אך מתפקדים כמשנה למנהל הבכיר ביותר בארגון ונושאים גם הם באחריות המקצועית אותה מספקת החברה בה הם עובדים.

כדי להיות מוגנים מפני תביעות חשוב כי מנהלים בכירים אלו- נושאי משרה ירכשו  ביטוח אחריות נושאי משרה שיגן עליהם מפני תביעות שונות בשל אחריותם המקצועית. התביעות יכולות להגיע הן מתוך הארגון או החברה עצמה- למשל מעובדי החברה בשל נזיקין, פיטורין, אפליה או כל נזק כלשהו שנגרם לעובד במקום עבודתו והאחריות היא של הארגון והנושאי המשרה בארגון. או תביעות המגיעות מבחוץ- מספקים, מלקוחות או כל גורם העובד ישירות במגע עם הארגון ומטיל את האחריות המקצועית עליו ועל נושאי המשרה של אותו ארגון.

על כן, יש חשיבות גבוהה לכל נושא משרה להגן על עצמו באמצעות פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה אותו יוכל לרכוש דרך חברות ביטוח שונות ולאפשר לעצמו עבודה בטוחה ושקטה ללא חשש מפני תסריטים עתידיים של חוסר שביעות רצון העובדים שלו או גורמים העובדים עם הארגון ואפשרות של תביעה כספית שאינו יכול לעמוד בה כי היא גבוהה בהרבה מגובה משכורתו.

כמובן שביטוח אחריות נושאי משרה משתנה ונבדל בין נושאי משרה שונים בהתאם למקומם בשרשרת הניהולית באירגון ובהתאם לעיסוק או השרות אותו מעניק הארגון. מספר העובדים וגודל האירגון שבראשו עומד נושא המשרה ותחום העיסוק שלו והקשר הישיר לאפשרות פגיעה בגוף, נפש או רכוש.

ביטוח אחריות נושאי משרה הוא למעשה ביטוח אחריות מקצועית המכוון לכל מי שמוגדר על פי חוק כנושא משרה.

ביטוח אחריות נושאי משרה יספק את ההגנה הכלכלית בהוצאות משפט אם תעשה תביעה כנגדו, וכן תספק הבטחה להכנסה הכלכלית של נושא המשרה באם יופסק שכרו או תופסק העסקתו בארגון באם נעשתה תביעה משפטית כנגדו וכנגד הארגון אשר הוא עומד בראשו. ולכן מומלץ לכל נושא משרה לדאוג לתנאים של ביטוח אחריות נושאי משרה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *